TOFFE I ROC

Per a Toffe i Roc, busquem adopció conjunta, són un pack inseparable ja que Roc, depèn molt de Toffe i és a qui està imitant. El seu procés de socialització ha estat complicat.  Els varen rescatar el 5/06/20, (van néixer per a mitjans d'abril), de la colònia del vessant del castell de la Roca, el mateix dia que Taz i Gryzmo, però la

GRYZMO

Fa uns mesos hem començat a controlar una nova colònia a la Roca del Vallès, situada en el vessant del castell. Tot això està sent possible a María Jose i els seus veïns que s'encarreguen d'alimentar-los. El 4/06/20 van avisar per a rescatar a tres cadells, un d'ells estava en molt mal estat. Però la