ZAPE

Zape i Zipi són dos germanets inseparables que s'han tret d'una colònia que s'està desbordant per a donar-lis l'oportunitat de trobar una família. Són cinc germans, però ells són els dos més sociables. Els altres germans s'han quedat en la colònia. Els petits degueren néixer sobre principis de maig. Actualment es troben en acolliment al

ZIPI

Zipi i Zape són dos germanets inseparables que s'han tret d'una colònia que s'està desbordant per a donar-lis l'oportunitat de trobar una família. Són cinc germans, però ells són els dos més sociables, els altres s'han tingut que quedar a la colònia. Aquests petits varen nèixer a principis de maig. Actualment es troben en acolliment

JUVE

Juve i la seva germana Baguira, van néixer en la colònia d'un polígon industrial de la Roca del Vallès feia principis de maig. Els interns de GatsQuatre Camins van escoltar maullidos un dia que realitzaven el control de colònies i els van trobar als peus d'un arbre. Busquem ràpidament una casa d'acolliment ja que això

BAGUERA

Baguera i el seu germà Juve van néixer en la colònia d'un polígon industrial de la Roca del Vallès cap a principis de maig. Els interns de GatsQuatre Camins van escoltar miols un dia que realitzaven el control de colònies i els van trobar als peus d'un arbre. Varen buscar ràpidament una casa d'acolliment ja

CHARLIE

Charlie va aparèixer al maig del 2018 en una de les nostres colònies controlades de la Roca del Vallès. Una de les persones que l'alimenta ens va avisar que hi havia un gat dòcil que demanava de menjar i es deixava tocar. Al principi no venia de forma regular així que varen pensar que potser