EN ADOPCIÓ

Home/EN ADOPCIÓ

LAGHERTA

Lagherta, va arribar a nosaltres el 16 de gener d'aquest any. Unes noies la varen trobar en molt mal estat a la Torreta i la varen portar a veterinaris Granollers, des de allà varen contactar amb nosaltres. Es trobava molt en constipada i aquell en constipat no li deixava menjar ni beure, estava deshidratada i