Després de tres anys de treball estem orgulloses que l’Ajuntament de la Roca del Vallès hagi fet un pas més al suport de la nostra labor amb la signatura d’un conveni col·laborador entre Gats la Roca i l’Ajuntament.

Encara que hi ha molt per millorar de cara al proper any i cosetes que retocar, la signatura d’aquests convenis demostren el reforç al teixit associatiu del municipi.

El 13 de desembre s’ha produït la signatura d’aquest conveni per part de l’Alcalde Albert Gil i la presidenta i secretària de la nostra associació, Sara i Capi.