Mascle

JUVE

Juve i la seva germana Baguira, van néixer en la colònia d'un polígon industrial de la Roca del Vallès feia principis de maig. Els interns de GatsQuatre Camins van escoltar maullidos un dia que realitzaven