Mascle

ZAPE

Zape i Zipi són dos germanets inseparables que s'han tret d'una colònia que s'està desbordant per a donar-lis l'oportunitat de trobar una família. Són cinc germans, però ells són els dos més sociables. Els altres

ZIPI

Zipi i Zape són dos germanets inseparables que s'han tret d'una colònia que s'està desbordant per a donar-lis l'oportunitat de trobar una família. Són cinc germans, però ells són els dos més sociables, els altres

JUVE

Juve i la seva germana Baguira, van néixer en la colònia d'un polígon industrial de la Roca del Vallès feia principis de maig. Els interns de GatsQuatre Camins van escoltar maullidos un dia que realitzaven